1. Μοτοσυκλέτα
  • ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

  • Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

  • Α2 κατηγορία - Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw

  • Α κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

   

 2. Αυτοκίνητο
  • Β1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης για τετράτροχα

  • Β κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου έως 8 +1 θέσεις & φορτηγό έως 3500 kg μικτό βάρος

  • ΒΕ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης συζευγμένων οχημάτων έως 3500 kg μικτό βάρος

   

 3. Φορτηγό
  • Γ1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού έως 7500 kg μικτό βάρος

  • Γ1Ε κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 12000 kg μικτό βάρος)

  • Γ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Φορτηγού

  • ΓΕ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

   

 4. Λεωφορείο
  • Δ1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου έως 16+1 θέσεις & μέχρι 8 μέτρα μήκος

  • Δ1Ε κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα έως 16+1 θέσεις)

  • Δ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου

  • ΔΕ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Λεωφορείου ( συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

   

 5. ΠΕΙ
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι. ) Αρχική χορήγηση – Γενικές πληροφορίες

  • Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1Ε, Γ ή ΓΕ

  • Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1Ε, Δ ή ΔΕ